EN

ร่วมงานกับเรา

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งในลักษณะของธุรกิจครอบครัว และได้รับการดูแลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น และความคล่องตัวของคณะผู้บริหารที่สามารถบริหารงานในส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ก่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงของบริษัท

ติดต่อ

คุณชุดาภา ขุนไชย (คุณแนน)

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด

21 หมู่ที่ 13 เขตทุ่งหลวง แขวงปากท่อ ราชบุรี 70140

careers
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ค่าพาหนะเดินทาง
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • รางวัลพนักงานดีเด่น
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ
 • ค่าพาหนะเดินทาง
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • รางวัลพนักงานดีเด่น
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • กองทุนสำรองเสี้ยงชีพ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี (ตามนโยบายและผลประกอบการ)
 • โบนัสประจำปี (ตามนโยบายและผลประกอบการ)
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าแช่แข็ง

ตำแหน่ง / อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 64

รายละเอียดงาน
 • วางแผน,ควบคุม,ประสานงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • รายงานผลสรุปประจำวัน,ประจำเดือน พร้อมชี้แงแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • แก้ไขปัญหาหน้างานที่พบเจอในแผนกที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามสถานะการณ์หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้พิเศษ
 • อบรมผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกลไฟฟ้า / สาขาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความกระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงาน
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าแช่แข็ง
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าแช่แข็ง

ตำแหน่ง / อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 64

รายละเอียดงาน
 • วางแผน,ควบคุม,ประสานงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • รายงานผลสรุปประจำวัน,ประจำเดือน พร้อมชี้แงแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • แก้ไขปัญหาหน้างานที่พบเจอในแผนกที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามสถานะการณ์หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้พิเศษ
 • อบรมผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกลไฟฟ้า / สาขาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความกระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงาน
หัวหน้าแผนกบัญชี

ตำแหน่ง / อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 64

รายละเอียดงาน
 • อบรมผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามสถานะการณ์หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้พิเศษ
 • แก้ไขปัญหาหน้างานที่พบเจอในแผนกที่รับผิดชอบ
 • รายงานผลสรุปประจำวัน,ประจำเดือน พร้อมชี้แงแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ศึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • วางแผน,ควบคุม,ประสานงาน เพื่อให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกลไฟฟ้า / สาขาอิเล็กทรอนิกส์/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความกระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงาน
Vc meat V.C. Meat Processing (Bangkok) Co., Ltd. 032229786 [email protected]