EN
dicut
dicut
dicut
dicut
dicut

ผลิตภัณฑ์

เนื้อสุกรอนามัน ปลอดภัยต่อการบริโภค ไม่มีสารตกค้าง
"เพราะเราใส่ใจในทุกขั้นตอน"

โดยมีทั้งสินค้าแช่เย็น และแช่แข็งให้บริการ

Vc meat V.C. Meat Processing (Bangkok) Co., Ltd. 032229786 [email protected]