EN
about-vcmeat
about-vcmeat

ข้อมูลบริษัท

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือของ บริษัท วี.ซี.เอฟ กรุ๊ป ทำหน้าทีการเชือดและตัดแต่งสุกร โดยใช้ผลผลิตจากฟาร์มของบริษัทในเครือเป็นหลัก เพื่อนำมาผลิตเป็นเนื้อสุกรแช่เย็นและแช่แข็ง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหุ่นยนต์มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต ประกอบกับพนักงานที่เป็นมืออาชีพ ใส่ใจในความสะอาดใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อส่งให้ถึงมือผู้บริโภค นอกจากนั้น บริษัทได้รับระบบมาตราฐานในระดับสากลมากมาย เนื่องมาจากกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตราฐานความสะอาดระดับสูงสุด

ทั้งนี้บริษัทยังได้รับอนุญาติในการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง และพม่า เนื่องจากความไว้ใจในบริษัท และคุณภาพสินค้าของผู้บริโภคในต่างประเทศ จึงทำให้เราเป็นบริษัทผู้ส่งออกสุกรแช่เย็นแช่แข็งที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และคงยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2020

โรงงานอาหารสัตว์แห่งใหม่พร้อมดำเนินการ

2019

เริ่มก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์บกเพิ่มเติม โดยมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 60,000 ตันต่อเดือน เพิ่มเติมระบบการความคุมที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยใช้บุคคลากรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

2018

เริ่มก่อสร้าง "วีระชัยฟาร์ม หนองโป่ง" บนเนื้อที่กว่า 1,300 ไร่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสุกรมีชีวิตให้ตรงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาด

2017

สร้างโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรก และก่อตั้ง บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด ที่ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 15,000 ตันต่อเดือน ต่อมาขยายเป็น 30,000 ตันต่อเดือน และในปีเดียวกันเริ่มก่อสร้าง "วีระชัยฟาร์ม รางหวาย" ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ด้วยเนื้อที่กว่า 1,300 ไร่ รวมถึงสร้างระบบ ไบโอแก๊สเป็นแห่งแรก และเป็นบริษัทแรกๆ ที่ได้นำระบบไบโอแก๊สมาช่วยในการผลิตไฟฟ้า สำหรับฟาร์มสุกร ที่สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้มากกว่า 8,400 เมกกะวัตต์/ปี นอกจากการเลี้ยงสุกร บริษัทได้นำน้ำที่ได้จากการบำบัดไปปลูกอ้อย และแจกจ่ายให้ชาวบ้านบริเวณข้างเคียง เพื่อลดการใช้ปุ๋ยอนินทรีย์

2016

สร้างฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ สายพันธุ์แท้ใน ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี "วีระชัยฟาร์ม หนองกระทุ่ม"

2015

สร้างฟาร์มสุกรและขยายฟาร์มเพิ่มเติมใน ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี "วีระชัยฟาร์ม ไร่มะนาว"

2014

สร้างฟาร์มสุกรแห่งแรกใน ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี "วีระชัยฟาร์ม"

Vc meat V.C. Meat Processing (Bangkok) Co., Ltd. 032229786 [email protected]