Slide Left Slide Right
Our Company Our Company Our Company Our Company

เกี่ยวกับเรา


เราให้ความสำคัญ และพิถีพิถันกับคุณภาพในทุกขั้นตอน

วัสดุ - การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสุกรรวมถึงการควบคุมในคุณภาพของอาหารที่ใช้อย่างต่อเนื่องคือเหตุผลหลักที่ทำให้เรามั่นใจว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากเรา

มาตรฐาน - ด้วยโรงฆ่าสัตว์ที่ทันสมัยพร้อมมาตรฐานเทคโนโลยีระดับโลก   และการให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ เราใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ว่าการผลิตของเรานั้นมีคุณภาพสะอาด และไม่มีสารพิษใดๆตกค้างในสายการผลิตของเรา

บริการลูกค้า -ลูกค้าทุกคนของเราสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษและมีคุณภาพดีที่สุดบริษัทของเรามุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และใกล้ชิดกับพนักงานทุกคนของเรา รวมถึงการมอบสวัสดิการ และการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานเพื่อสร้างความสุขและนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นของพนักงาน

OUR MISSION

พันธกิจของเรา


ส่งเสริมแบรนด์ ‘VC Meat’ ให้เป็นที่หนึ่งของประเทศไทย ในเรื่องของเนื้อสุกรภายใน 5 ปี พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมั่นคงกับคู่ค้า ทั้งในส่วนของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ค้ารายย่อย

OUR VISION

วิสัยทัศของเรา


ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานระดับโลก เราจะทำให้ลูกค้าของเราทุกคนเชื่อว่า V.C. Meat Processing นั้นเป็นที่หนึ่งของประเทศไทย ในเรื่องของเนื้อสุกร และมุ่งเน้นที่จะสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสินค้าแปรรูป สินค้าหมัก และปรุงรส และสินค้าปรุงสุก พร้อมรับประทาน

OUR PROFILE

ประวัติของเรา


แต่เดิมนั้น บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในลักษณะของธุรกิจครอบครัว และได้รับการดูแลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น และความคล่องตัวของคณะผู้บริหารที่สามารถบริหารงานในส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ก่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ เสถียรภาพการเงินที่มั่นคง และพนักงานที่พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สามารถยืนยัน และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราได้ว่า เราคือบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอยู่เสมอให้กับลูกค้าทุกคน

OUR SERVICE

บริการของเรา


บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2558 โดยบริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 บริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟาร์มสุกร สุขภาพสัตว์ และอาหารสัตว์ของประเทศไทย ด้วยอุดมการณ์ที่ว่า อยากให้คนไทยได้มีโอกาสบริโภคเนื้อสุกร ที่สด สะอาด ในราคาที่ถูก และสมเหตุสมผล รวมถึงเป้าหมายในระยะยาวที่จะส่งออกเนื้อสุกรสด และแช่แข็งออกสู่ต่างประเทศได้ในปริมาณที่มากขึ้น บริษัทจึงสร้างโรงชำแหละ และตัดแต่งสุกรที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ นอกจากนี้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทยังคำนึงถึงเรื่องการระมัดระวังสารปนเปื้อนในกระบวนการผลิต และให้ความสำคัญกับการออกแบบคอกพักสุกรเพื่อลดความเครียดของสุกร เพื่อทำให้เนื้อสุกรมีคุณภาพดี และสด สะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ